Svenska folkjazzkvartetten attackerar och entusiasmerar

Sällan har spelmanslåtarna spelats i jazzkvartett med den närmast maniska energi som Svenska Folkjazzkvartetten lyckats piska upp på sin Läs hela artikeln »