Icelandair transporterade två miljoner passagerare under första halvan av 2024

I juni 2024 transporterade Icelandair 514 000 passagerare, en minskning med 1 % jämfört med juni 2023. Under månaden reste 31 % till Island, 15 % från Island, 49 % via Island och 4 % inom Island. Beläggningsgraden var 83 % och punktligheten var 85,2 %, en ökning med 14,5 procentenheter jämfört med föregående år. Hittills […]
The post Icelandair transporterade två miljoner passagerare under första halvan av 2024 appeared first on Travel Report. Läs hela artikeln »