The Ghan - Adelaide->Alice eller Alice->Darwin?

#1 2010-06-17, 00:00
nickepicke77
Planerar en en månads resa till Australien under augusti månad. Tänkte bl a passa på att åka med tåget The Ghan, men vet inte vilken av delsträckorna Adelaide-Alice Springs eller Alice Springs-Darwin som är mest intressant/sevärd. Restiden och priset per delsträcka är i stort sett identiska, så valet ligger mer på vilken del som är mest sevärd? Andra planerade aktiviteter gör att jag måste välja en av delresorna och sedan flyga den andra sträckan. Tidtabellen för tåget i nordlig riktning gör att natten ser ut att hamna ungefär mitt på sträckan Adelaide-Alice alternativt första halvan av Alice-Darwin.