Hitta diskussioner med liknande innehåll

AirFrance

#1 2006-11-08, 19:48
Nina Hartley
Tjo!

Nu är det såhär att jag har bokat en resa till Paris den 17 November. Men nu en vecka tidigare avresedatum har det kommit andra ting emellan, så jag skulle helst av allt vilja avboka resan helt och även få pengar tillbaka.

Jag hittar ingenting på deras hemsida. Är det någon som har varit i samma situation tidigare?
#2 2006-11-08, 21:37
raol
Betalade du biljetten med kort?
Isåfall ingår oftast ett avbeställningsskydd med kortet. Kolla isåfall villkoren med din bank. Men det beror lite på vad det är som kommit emellan.

Ersättning för
ovan nämnda avbeställningskostnader lämnas om den försäkrade
före avresan tvingas avbeställa resa eller researrangemang
på grund av att:
• den försäkrade råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom
eller dödsfall
• en till den försäkrade närstående person råkar ut för
olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Med närstå
ende person menas make/maka/sambo/registrerad partner,
barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor-/farföräldrar, barn
barn och dessa personers maka/make/sambo samt person
som har vårdnad om någon inom ovan angiven personkrets
• person som den försäkrade med resan har för avsikt att
besöka, råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller
dödsfall
• medresenär, som tillsammans med den försäkrade beställt
resa till samma resmål, råkar ut för olycksfallsskada, akut
sjukdom eller dödsfall
• brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsent
lig skada i den försäkrades permanenta bostad.
#3 2006-11-09, 10:11
mkgga
Det beror ju också helt på vilken bokningsklass du är bokad i och vilka regler som gäller för den. Enklast är nog att ringa Air France biljettkontor på Arlanda och höra efter vad som gäller. Huvudregeln är att ju billigare biljett, desto svårare är det att ändra och avboka den.