Hitta diskussioner med liknande innehåll

HJÄLP, Ska bosätta mig i Finland.

#1 2008-09-15, 12:31
SamBam
Har nu jobbat här i Finland i 4 veckor men nu måste jag skriva in mig och börja pröjssa skatt, var vänder jag mig?
#2 2008-09-15, 21:36
Clavin
Har nu jobbat här i Finland i 4 veckor men nu måste jag skriva in mig och börja pröjssa skatt, var vänder jag mig?


Bor du i Helsingfors? Det första du skall göra nu är att knalla iväg till Kela FPA = Folkpensionsanstalten. Där guidar de dig.
#3 2008-09-19, 13:15
finnteme
Du ska söka dig till Magistrat, inte till FPA (Kansaneläkelaitos):

När man flyttar till ett annat nordiskt land

Vid flyttningar inom Norden dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland) tillämpar man fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen gällande folkbokföring av flyttningar inom Norden. Personen som flyttar från ett nordiskt land till ett annat skall anmäla om sin flyttning till den lokala registermyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, identitetskort utfärdad av polis eller motsvarande handling). Personen som flyttar från Finland till ett annat nordiskt land skall förutom göra anmälan om sin flyttning till utlandet till den lokala magistraten.

Avsikten med överenskommelsen är att ingen då den flyttar från ett nordiskt land till ett annat samtidigt skulle vara bokförd i två olika befolkningsregister eller helt lämnas utanför befolkningsregistret. Registermyndigheten i inflyttningslandet beslutar om förutsättningarna för en registrering av flyttningen inom Norden.

http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/flyttaut.4.18e1b10334ebe...

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve

Här kan du söka för närmaste magistrat:
http://www.maistraatti.fi/se/index.html