2009-08-21, 16:57
az0n1
Hur billigt är det i Vietnam?

Hur gammal är du?