2005-07-03, 12:26
KillYourGod
Vilka droger florerar i länderna, hur beter sig regeringarna mot minoriteter, är det svårt att få uppehållstillstånd och medborgarskap m.m.?