2011-09-11, 13:55
Zippin
Question...
Är en kvinna som är 20 år och nu får ni fråga frågor, är i Bagnladesh hos en man som jag just har gripit.