2011-10-07, 18:46
Wow, två timmar har vi på oss att svara, så generöst

Jag har rest från Israel till Palestina och tillbaka, som turist i Israel för några år sedan. Hade inga problem, bara hårda kontroller när du passerar muren tillbaka. Och när vi flög hem från Israel fick vi frågan om vi besökt Palestina och vi sade nej (folk hade sagt till oss att inte berätta om detta).

Om du har något slags boendevisum för Israel vet jag inte om situationen är annorlunda.