2006-02-01, 19:18
bmed
I vilket afrikanskt land löper man störst risk att som västerlänninng bli trakasserad etc?