2012-06-10, 21:21
snoken16
I annat fall kostar inträdet EURO10-12, ungefär vad en liten öl kostar i paris...