2000-06-30, 01:44
Vet någon om Transibiriska järnvägen fortfarande är öppen?
Var åker man ifrån och var kan man hamna?

Origo.