2006-07-12, 16:00
Käka bajs
Ja för fan! Berätta om vapenlagarna!