2014-01-05, 22:09
Min f.d. chef sa att där bara var bögar på Mykonos. Varför han berättade de för mig, vet jag fortsatt inte idag.