2006-08-20, 19:57
Sno en eka och ro, det är inte långt. Du kan övernatta på Åland om du blir trött i armarna.