2014-06-03, 16:49
moldova
På nittiotalet var det lätt att ta sig fram. Lifta på knökfulla flak. Inga problem med gränser etc. Men det var då. Sedan dess har svenska pass hunnit sjunka rejält i anseende världen över. Räkna inte längre med något tillitskapital som svensk.