2015-05-28, 01:42
Sprungstoot
Vännen här!

Det känns schysst att ha någon på insidan som vet lite om hur staden fungerar, då diskussionerna kring detta mellan mig och Dckhead mest varit ett fumlande i mörker.

Även jag har då så klart en fråga, om än kanske svårbesvarad; hur ser lönerna för gästarbetare ut i Bulgarien? Vad jag förstått det är medellönerna i Bulgarien väldigt låga, då hand i hand med att det är billigt att vistas där. Men hur mycket skulle kunna tänkas vara rimligt att begära (de har nämligen frågat i jobbformuläret vad man önskar för lön) för ett relativt okvalificerat (förutom den goda engelskan) jobb i Sofia? Man vill ju inte gärna åka dit över sommaren bara för att finna sig själv vändandes stotinka för stotinka ute i någon förort...

Så ungefär vart hamnar man i månadslön, om man vill bo relativt centralt och ändå kunna leva skapligt?