2015-06-23, 22:01
bajsmumsakatten
Köp det av någon resebyrå längs gatan, bara att välja och vraka. Finns hur många som helst så kan du ju ta den med lägst pris. Dock har dem flesta rätt snarlika priser.