2015-10-21, 01:27
MeTaLRubEuS
Att boka flyg till Hong Kong kan också vara ett alternativ, och utgå därifrån.