2015-11-04, 02:25
RonnyRask
Intressant hur ett lands klimat både socialt och rent fysiskt avspeglas i dess alkoholkultur dessutom. I Finland är det kallt, dystert och jävligt, och därför så slutar man fan inte dricka tills man ligger i ett dike.