2016-04-26, 07:26
Deski
Är alla Bumsters manliga?

Finns det inga kvinnliga bumsters som man får bearbeta
med schnabeln? Borde bli New Concept i så fall om de
inte redan finns. O finns det varför skall man bry sig om
manliga bumsters?