2017-04-01, 13:05
Limma skinkbit
I Slovenien är Bledsjön (Blejsko jezero) ett självklart mål. Bildgoogla! Är man intresserad av 1900-talshistoria så kan Kumrovec vara intressant. Kumrovec ligger i Kroatien men mycket nära gränsen till Slovenien och är byn där Josip Broz Tito föddes. Byn är idag ett museum som visar hur det såg ut på landsbygden i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Titos hus är bevarat och kan besökas.
Om ni inte tycker det är för långt att köra så kan Plitvicesjöarna i Kroatien (Plitvička Jezera) också rekommenderas.