2017-04-05, 23:47
fruciante
I dom flesta delar av Latinamerika så känner man verkligen att man befinner sig i
utvecklingsländer, infrastrukturen är extremt dålig etc.
Finns det Latinamerikanska-städer som är utvecklade så pass mycket
så att man upplever som att man befinner sig i ett I-land?
Vilka?