2018-07-03, 13:01
Pentagenaristen
Jag var där för några år sedan, klart sevärt. Bil är ett måste. Läs på duktigt innan, annars är det mest sönderskjutna fort, pompösa gravmonument och igenvuxna krevadgropar. Jolo skrev väldigt bra texter om Verdun och hela första världskriget i Den okände soldaten 1914-1918. Mycket bra svenska och synnerligen läsvärt. Vad det kostar minns jag inte, det kan du väl själv ta reda på? Det finns ju en hemsida om det. Bara att lägga ihop inträdena.