2019-11-12, 09:00
XX-Ambar
Svenskar i Sydamerika?! Minns att jag lade märke till en eller två Svenskar som jobbade i turistnäringen när jag var i Cancun, Mexiko. Men det tillhör ju Nordamerika. Du får nog nöja med med Ariska människor som talar annat än Svenska och då kanske Villa Bavaria i Chile passar, där är det inte ovanligt att man hälsar med ett "Guten tag".