2020-03-19, 21:45
GormDenGamle
Regjeringen og flere av opposisjonspartiene vil gi lånegarantier på seks milliarder kroner til flyselskapene. Norwegian alene kan få tre milliarder.

https://e24.no/naeringsliv/i/OpAvjl/regjeringen-med-milliardpakke-til-fl...