2021-10-27, 18:31
Till att börja med så kan jag ju meddela att det hjälper inte att rapportera "oseriösa" inlägg om dom inte bryter mot reglerna. Du kan alltså inte få inlägg raderade bara för att du inte gillar dom.

Varför just Amsterdam? Det är ju en enda stor turistfälla.