2022-04-11, 19:07
Tråden ligger, efter flytt från Olyckor och katastrofer (varför den skapats där är oklart), i Resor, så då fokuserar vi på Arlandas problem med säkerhetskontroll ur ett resperspektiv.
Jag har svårt att se hur saker som personalens eller personalens utrustnings etnicitet, för att ta ett exempel, har med saken att göra.

Den ursprungliga rubriken BREAKING! Nytt KÖKAOS på Arlanda har ändrats till Köproblem i säkerhetskontrollen Arlanda våren -22.

Idag, 2022-06-08, har ämnet breddats lite, ny rubrik: Köproblem i flygplatsers säkerhetskontroll i spåren av Covid-19

/Moderator