2022-06-18, 20:52
esloveslov
Jämtland, vandra i Oviksfjällen, Huså gruva vid Kallsjön är också find. Molde i Norge är också fint. Ge f-n i medelhavet under sommaren. Det är för varmt,.