Scenkonsten räknar med långvarigt inkomsttapp

Över hälften av Svensk Scenkonsts medlemmar räknar med ett intäktsbortfall på minst 40 procent för 2021. 44 procent bedömer att de Läs hela artikeln »