Luddiga planer för hur Sverige ska klara klimatmålen

Spretigt, svepande och få konkreta åtgärder för hur Sverige ska minska utsläppen tillräckligt för att nå klimatmålen. Läs hela artikeln »