1922 året som förändrade världslitteraturen i grunden

För hundra år sedan inföll världslitteraturens kanske mest betydelsefulla tolv månader. 1922 var ett märkesår, då många av århundradets Läs hela artikeln »