Doldisarna som räddade Sverige från finansiell kollaps

De jobbade i skift, flyttade in på departementet och försummade sina familjer. När kristecknen hopar sig på nytt väcks minnena av hur nära Läs hela artikeln »