Skredrisken ökar med klimatförändringar Lilla Edets kommun bland de värst drabbade

Bostadshus som krossas, dricksvatten som förorenas, elproduktion som går ner. Ett skred i Göta älv skulle kunna få mycket stora Läs hela artikeln »