Sluta vuxengissa om fritidsgårdarnas betydelse

Att unga i socioekonomiskt utsatta områden oftare besöker fritids­gårdar är något vi behöver ta hänsyn till i det brottsförebyggande Läs hela artikeln »