Utkastade Västlänken-byggarna: Trafikverkets kritik obefogad

Två veckor efter att de kastades ut som byggare av Haga-etappen av tågtunneln Västlänken svarar konsortiet AGN på kritiken. Läs hela artikeln »