Svart hål massivt som 30 miljarder solar upptäckt

Astronomer har upptäckt ett av de mest massiva svarta hålet hittills. Med en massa 30 miljarder gånger solens betecknas det som extremt Läs hela artikeln »