Kvicklera i marken vid E6 undersöktes inte innan skredet

Det genomfördes ingen provtagning för att se om kvicklera fanns i marken innan markarbetena började i det skreddrabbade området i Läs hela artikeln »