Här görs blyet som ger patronerna dödlig kraft

Svensk försvarsindustri är avancerade vapensystem på land, till havs och i luften. Läs hela artikeln »