Företagens omställning till hållbart och effektivt resande

Affärssektorn riktar nu in sig på att balansera medarbetarnas och resenärernas upplevelser med företagens mål för miljö, samhälle och styrning (ESG). Amadeus har genomfört en ny undersökning som utforskar det förändrade landskapet i detalj genom att intervjua 500 ledande befattningshavare med ansvar för affärsresor på tio stora marknader. Att betala för utlägg med privata pengar […]
The post Företagens omställning till hållbart och effektivt resande appeared first on Travel Report. Läs hela artikeln »