Tuvalu är på väg att sjunka

Tuvalu utpekas ofta som det första landet som kommer att försvinna från jordens yta på grund av växthuseffekten som får havsytan att stiga. På flera platser kan man se tydliga bevis på detta.