Hur många länder finns det i världen?

Enligt Travel Forum finns det 253 länder. Men antalet skulle lika väl kunna vara 193, 196, 201 eller 324. Antalet beror nämligen på hur man räknar, och vem man frågar. Någon exakt siffra existerar inte.

FN har idag 193 medlemsländer. Vissa anser därför att 193 är det korrekta svaret. Andra vill även räkna med Taiwan och Vatikanstaten som självständiga stater. Då är siffran 195. Sedan har vi Kosovo som 2008 utropade sig som självständig stat. Kosovo är inte medlem av FN, och har endast erkänts av 108 av FN:s 193 medlemsländer. Sverige har erkänt Kosovo, medan länder som Ryssland och Cypern öppet deklarerat att de inte kommer erkänna Kosovo som en självständig stat. Räknar man Kosovo som ett land är siffran 196.

Palestina har erkänts av över 130 självständiga stater, och Västsahara har erkänts av över 80 stater. Men ingen av dessa två har erkänts av Sverige, och ingen av dem är medlemmar i FN. Räknar man med dessa två är siffran 198 länder.

Sedan finns det en mängd självständiga territorier och områden. De är inga självständiga stater, men många räknar dem ändå som länder.

Enligt Internationella olympiska kommittén (IOK) finns det idag 204 länder. Det är så många länder som får vara med och tävla i OS. De anser exempelvis att Puerto Rico, Hongkong och Amerikanska Jungfruöarna är egna länder, medan Kosovo, Grönland och Franska Polynesien inte är det. Samtidigt anser FIFA, det internationella fotbollsförbundet, att det finns 208 länder.

Enligt Guinness rekordbok finns det 201 länder. De anser att Wales, Nordirland och Skottland är egna länder, medan Hong Kong, Martinique och Brittiska Jungfruöarna inte är det.

Ett annat sätt att räkna länder är genom landskoder. Den internationella standarden för landskoder - ISO 3166 - är skapad av ISO (International Organization for Standardization), och underhålls i Sverige av SIS.

Enligt ISO 3166 finns det 249 länder. De räknar exempelvis Antarktis, Grönland och Franska Polynesien som egna länder. Detta är den standard som Travel Forum följer, och det är denna standard som avgör ifall ett land kan få en egen toppdomän på internet. Men ingen standard undan undantag.

ISO har reserverat ytterligare ett par landskoder som används för speciella ändamål. Det brittiska territoriet Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha har exempelvis tilldelats ytterligare två landskoder. Dessa öar och ögrupper ligger i södra Atlanten, och administreras delvis som tre fristående områden.

De ligger geografiskt mycket långt från varandra, och det finns ingen transport mellan dem. Det går flyg till Ascension från Storbritannien, medan både Sankta Helena och Tristan da Cunha saknar flygplats. Det enda sättet att ta sig till dessa öar är med båt, vilket är en veckolång resa från Sydafrika.

Svenskar behöver inte visum för att besöka Sankta Helena, vilket däremot behövs ifall man vill besöka Tristan da Cunha eller Ascension. Det går inte att ansöka om visum till Tristan da Cunha i Ascension, eller tvärtom. De tre områdena har alla egen flagga, eget statsvapen och egen frimärksutgivning.

IANA, organisationen som bestämmer vilka länder som kan få en egen toppdomän, räknar både Ascension och Sankta Helena som egna länder. Området kan räknas som både ett, två och tre länder, eller inget alls, beroende på vem man frågar. Travel Forum har valt att räkna Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha som tre länder.

Ett annat undantag är Clipperton. Ön förvaltades fram till 2007 av Franska Polynesien, men är idag en separat administrativ enhet. Den obebodda korallön ligger 1 120 km sydväst om Mexiko, och har av ISO tilldelats en "exceptionellt reserverad" landskod. Enligt Travel Forum är Clipperton ett eget land.

Travel Forum räknar också Kosovo som ett eget land. Kosovo har ingen landskod, men har fått en "temporär landskod" som bl.a. används av EU och Schweiz. Räknar man Ascension, Tristan da Cunha, Clipperton och Kososvo som egna länder så finns det sammanlagt 253 länder i världen.

CIA som tillhandahåller The World Factbook räknar både Clipperton och Kosovo som egna länder, men anser att det finns 267 länder. De räknar exempelvis de två brittiska basområdena Akrotiri och Dhekelia på Cypern som egna länder. Detta är inte helt ologiskt, då lagar och domstolssystem här är åtskilda från såväl Storbritannien som Cypern. Däremot är det ovanligt att man räknar dem som två fristående länder, då de administreras gemensamt.

CIA väljer också att räkna Wakeöarna, Navassaön och USA:s yttre öar som tre olika länder, vilket de är ganska ensamma om då Wakeöarna och Navassaön officiellt anses ingå i USA:s yttre öar. Däremot räknar man inte - till skilland från Guinness rekordbok och FIFA - Wales, Nordirland och Skottland som egna länder. Dessa anses tillhöra Storbritannien.

Det finns också medlemsklubbar för resenärer som besökt många länder. The Travelers' Century Club (TCC) är en medlemsklubb för resenärer som besökt minst 100 länder. Klubben startade 1954 i USA och har idag drygt 2 000 medlemmar. De anser att det finns sammanlagt 324 länder, och räknar både enklaver och öar som egna länder. TCC väljer att göra undantag för öar som är obebodda, men gör ytterligare undantag för öar som anses tillhöra Antarktis. TCC räknar inte Clipperton som något land, men räknar Korsika, Sicilien och Kreta som egna länder. Medlemsklubben MTP (Most Traveled People) anser att det finns 874 länder.

Vad som är ett land är inte helt självklart. Är utbrytarrepubliker som Nordcypern och Somaliland egna länder?

Somaliland (f.d. Brittiska Somaliland) har egen regering, egna pass (som accepteras av Frankrike, Belgien, Kenya, Sydafrika m.fl.) och egen valuta. Men enligt FN är landet en del av Somalia (f.d. Italienska Somaliland), och räknas därför inte som ett eget land.

Cypern och Nordcypern har olika valuta, olika språk och olika lagstiftning. Cypern är medlem i EU, medan Nordcypern inte är det. Turkiet har erkänt Nordcypern som en självständig stat, medan FN:s övriga medlemsländer valt att inte göra det.

Hur många länder som finns i världen beror helt enkelt på hur man räknar, och vem man frågar. Någon exakt siffra existerar inte.